Kaucja zwrotna jest normą przy wynajmie różnego rodzaju sprzętu, maszyn, narzędzi, samochodów, mieszkań itp. Kwota ta jest zabezpieczeniem ewentualnych kosztów napraw wynikłych z winy najemcy.

W naszej wypożyczalni kaucja to jedynie kilka procent wartości wynajmowanego sprzętu. Jest to kwota zwrotna pod warunkiem, że oddasz sprzęt w takim stanie technicznym i wizualnym, w jakim został ono wydany – nie pogorszonym ponad normalne zużycie. Otrzymasz wtedy z powrotem całą sumę kaucji gotówką.